Caredigrwydd mewn ysgolion

Mae'r pandemig a chovid wedi dysgu ni gyd pa mor bwysig yw caredigrwydd. 

Yma, rydym yn edrych ar garedigrwydd mewn ysgolion a sut mae caredigrwydd yn yr ystafell ddosbarth yn annog positifrwydd fydd yn aros gyda’r plant trwy gydol eu bywydau.  

Gyda chynllun gwers, fideo a gweithgareddau ar-lein, rydyn ni'n archwilio gwyddoniaeth tu nol i garedigrwydd a’r ffaith fod caredigrwydd yn ein cysylltu ni ac yn fwy na hynny, yn dyblu wrth i ni ei rannu. 

Caredigrwydd mewn Ysgolion - Cynradd

Caredigrwydd mewn Ysgolion – Uwchradd

Cynllun gwers i athrawon

Rydym wedi creu cynllun gwers syml i helpu athrawon cynradd i sefydlu nod a ffocws y prosiect hwn, yr adnoddau a'r ysgogiadau sydd ar gael ac awgrymiadau am weithgareddau caredigrwydd pellach.

Adnodd E-ddysgu Caredigwyrdd mewn Ysgolion - Cynradd

Cwis Caredigrwydd mewn Ysgolion

Cymorth i rieni / warcheidwyr

Mae caredigrwydd yr un mor bwysig yn y cartref fel y mae yn yr ysgol. Dyma rai awgrymiadau ar sut y gallwch chi fel rhieni / warcheidwyr gymryd rhan yn y prosiect Cysylltu â Charedigrwydd.

Cofrestrwch yma i ddangos diddoreb

Cofrestrwch yma i gael ragor o wybodaeth am Garedigrwydd yn Ysgolion...

Straeon o Garedigrwydd

Edrychwch ar y straeon o garedigrwydd

Astudiaethau Achos

Rydym yn awyddus i glywed am eich syniadau a’ch profiadau chi o brosiectau caredigrwydd. Cwblhewch y ffurflen fer er mwyn ysbrydoli eraill i fod yn garedig yn yr ysgol.

Animeiddiad arno