Sesiynau Ymwybyddiaeth Cysylltu â Charedigrwydd

Rydym yn cynnal sesiynau rhad ac am ddim arlein ac wyneb yn wyneb, ar draws Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro er mwyn codi ymwybyddiaeth am Garedigrwydd.

O Garedigrwydd yn y Gymuned i Garedigrwydd yn y Gweithle, byddwn yn dangos buddion caredigrwydd a’r modd y mae’n gallu chwarae rhan fawr yn eich bywyd.

Archebwch eich sesiwn yma:

Mi fydd pawb sy’n mynychu sesiwn yn derbyn bathodyn Cysylltu â Charedigrwydd er mwyn codi ymwybyddiaeth a chefnogaeth i’r ymgyrch. 

Edrych ymlaen i’ch gweld yn fuan!

Animeiddiad arno