Dyma rai awgrymiadau y gallech CHI eu gwneud eleni...

○ Trefnwch Siôn Corn Cudd lleol, mae pawb yn hoffi anrheg.

○ Cyfnewidiwch rifau ffôn gyda chymdogion a phobl leol ac arhoswch mewn cysylltiad gyda’ch gilydd. Edrychwch ar ôl eich gilydd.

○ Cysylltwch â’ch Banc Bwyd lleol i weld sut fedrwch helpu.

○ Gwirfoddolwch yn eich cymuned.

○ Trefnwch sesiwn canu carolau y tu allan er mwyn codi gwên.

○ Lliwiwch ein haddurniadau ffenstr neu anfonwch nhw at rywun er mwyn rhannu ychydig o lawenydd.

○ Rhowch addurniadau y tu allan er mwyn i’ch cymdogaeth leol eu mwynhau, neu cynigwch roi addurniadau y tu allan ar ran cymydog.

○ Cynigwch help llaw i gymydog. Mae pethau bychan yn gwneud gwahaniaeth mawr.

○ Cysylltwch ag eraill ar Zoom am bryd o fwyd, cwis neu sgwrs fach.

○ Cadwch jar o garedigrwydd, ac ychwanegwch nodyn am bob dim rydych yn ddiolchgar amdano ac unrhyw syniadau neu weithredoedd o garedigrwydd.

...a chofiwch rannnu eich Garedigrwydd gyda ni!

Chwilio am ffyrdd o ddiddanu chi'ch hun a'r plant y Nadolig hwn?  

Dyma 25 taflen lliwio i'w mwynhau. Rhannwch garedigrwydd dros yr Wŷl

Calendr Adfent Cysylltu â Charedigrwydd

Mae ein Calendr Adfent Digidol yn fyw ar Facebook. Byddwn yn rhyddhau fideo newydd yn ddyddiol wrth arwain at y Nadolig. 25 stori twymgalon o garedigrwydd. Mwynhewch!

Animeiddiad arno