Caredigrwydd yn y Gweithle

Mae caredigrwydd yn y gwaith yn caniatau i weithlu proffesiynol fod yn fwy bodlon gyda’u swyddi ac mae’n medru creu ton sy’n codi ysbryd drwy’r cwmni cyfan. 

Mae prawf gwyddonol i ddangos bod haelioni a charedigrwydd yn lluosogi a lledaeni. 

Ein hymrwymiad i garedigrwydd

Canllaw PDF defnyddiol a rhad ac am ddim, ar wreiddio caredigrwydd yn y gweithle:

Adnodd digidol ar garedigrwydd yn y gweithle

Rydym wedi rhoi'r sesiwn digidol yma at ei gilydd ar gyfer sefydliadau a grwpiau i'w ddefnyddio, dilyn ac i gael eu hysbrydoli.

Mae'r sesiwn digidol yn rhedeg 365 diwrnod y flwyddyn a gallwch gymryd rhan ar y tro a lle sy'n addas chi, fel ei fod yn ffitio o gwmpas eich bywyd prysur.

Trosolwg i Caredigrwydd yn y Gweithle

Y Gwyddoniaeth

Cyflwyno Caredigrwydd

Gwnewch wahaniaeth heddiw, cyflwynwych wythnos  o ‘Wneud y Pethau Bychain’. 

Wrth wneud y pethau bychan, caredig, yn rheolaidd, mi fydd gweithwyr yn cyfrannu’n gadarnhaol tuag at y diwylliant ehangach, gan greu diwylliant cynhwysol a theimlad o berthyn a llesiant.

Wrth fod yn  fwriadol garedig, rydym yn annog eraill i arddangos eu priodweddau positif. Mi allwn fod yn unigolion ymatebol a charedig sy’n creu’r math o amgylchfyd rydym am fyw ynddo fe.

  • Gwnewch goffi i rywun pan fyddwch chi’n gwneud un i chi’ch hun. 
  • Agorwch y drws i eraill a dywedwch ‘Diolch’ pan fydd rhywun yn gwneud hynny i chi. 
  • Byddwch yr olaf i siarad mewn cyfarfod a dangoswch werthfawrogiad o gyfraniadau eraill. 
  • Rhowch gymorth i gyd-weithiwr dan bwysau er mwyn eu helpu i gwblhau darn o waith ar amser. 
  • Rhowch gydnabyddiaeth cyhoeddus i waith eraill. 
  • Rhowch eich hamser mor hael a fedrwch. 
  • Byddwch yn barod i wrando, ac i ofyn, ‘Sut allai helpu?’

Mae pobol yn sylwi ar y pethau bach caredig ac mae’n cael effaith enfawr ar agwedd gadarnhaol y gweithle yn ei gyfanrwydd.

Pa mor garedig yw'ch gweithle?

Mi all caredigrwydd:

Newid er gwell

Nid yw caredigrwydd yn elwa’r un sy’n ei dderbyn yn unig, mae hefyd yn gwneud daioni i’r un sy’n estyn y caredigrwydd, ac i’r busnes cyfan, gan greu diwylliant gweithle cadarnhaol.

Mae bod yn garedig yn rhywbeth i ni wneud am ein bod yn medru gwneud ac ein bod ni eisiau gwneud, nid o achos y ddylswn ni. 

Dechreuwch Chwyldro Caredigrwydd yn eich gweithle, a chreu Addewid Bersonol o Garedigrwydd yn y Gweithle.

I gael rhagor o wybodaeth

E-bostiwch: wwcp@sirgar.gov.uk 

neu

Ffoniwch: 01267 228756

Animeiddiad arno