Gallwch CHI wneud gwahaniaeth

Mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos i ni bod gweithred garedig yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Pan fydd pobl yn gweld y budd a ddaw o’ch caredigrwydd, mi fyddant yn cael eu hysbrydoli i gymryd rhan, sy’n creu adwaith cadwynol positif. Ac mae’n dechrau gydag UN person, CHI!

Sesiynau Ymwybyddiaeth Cysylltu â Charedigrwydd

Mae modd cymryd rhan yn un o Sesiynau Ymwybyddiaeth Cysylltu â Charedigrwydd, ac maen nhw’n rhad ac am ddim.

Caredigrwydd yn y Cartref

Caredigrwydd yn eich Gweithle

Mae yna fanteision hynod i fod yn garedig yn y gwaith...

Ap Cysylltu â Llesiant

Olrhain eich lles gyda'n ap Cysylltu â Llesiant newydd.

Caredigrwydd yn Eich Cymuned

Sut i gymryd rhan ...

Adnoddau Charedigrwydd

Dyma rai adnoddau defnyddiol i ddechrau chi ar eich taith ac i wella ein cymuned a’i wneud yn le mwy caredig: 

Crëwch gysylltiadau drwy blatfformau digidol ein partneriaid yn eich sir

Mae’r ‘Platfformau Cysylltu’ yn galluogi pobl i gysylltu, helpu, bod yn garedig a rhannu gydag eraill yr hyn y gallant ei gynnig, gan feithrin caredigrwydd a chysylltiadau ar yr un pryd.

Ymunwch heddiw!

Cliciwch y ddolen isod i ddechrau cofrestru.

Yna gallwch chi gychwyn eich addewid tuag at yr Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd!

Animeiddiad arno