Calendr Caredigrwydd

Rydym yn creu Calendr Caredigrwydd 2021 ac mae angen eich HELP arnom, hoffwn eich bod CHI yn rhoi cymorth i ni i’w greu.

Rydym yn edrych am 12 delwedd, un ar gyfer pob mis yn 2021, ac mae angen i bob un delwedd adlewyrchu’r hyn mae caredigrwydd yn meddwl i chi.  Mi all y delweddau gynnwys ffotograffau, gwaith celf, neu hyd yn oed gwaith rhyddiaith neu farddoniaeth gennych, unrhywbeth sy’n delweddu caredigrwydd a’i bŵer.

Gallwch ddanfon ffotograffau, gwaith celf neu hyd yn oed darn o waith ysgrifenedig gennych.

Diolch a phob lwc!

Danfonwch eich ceisiadau atom...

Ebostiwch copïau digidol at:
connecttokindness@gmail.com

Neu, gallwch bostio at:
Cysylltu â Charedigrwydd
Tinint
Tinopolis
Llanelli
SA15 3YE

Ac efallai fydd eich gwaith yn cael ei gynnwys yn ein Calendr Caredigrwydd 2021.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw Tachwedd 22ain am hanner dydd.

Ar gael yn fuan

Bydd y Calendr Caredigrwydd ar werth mis Rhagfyr yn 'Spiffy - The Happiness Shop' yng Nghaerfyrddin neu arlein https://livespiffy.co.uk

Rheolau Cystadleuaeth

Animeiddiad arno