Mae caredigrwydd yn cysylltu

Bwriad Cysylltu â Charedigrwydd ydy creu dealltwriaeth am les a dylanwad caredigrwydd arnom ni ein hunain, ac eraill yn ein cymuned.

Fel rhan o’r ymgyrch, mi fydd y partneriaid rhanbarthol yn datblygu rhwydweithiau cymunedol cryfach er mwyn creu amgylchedd ble mae gweithredoedd caredig yn gallu ffynnu a digwydd yn naturiol.

Ymunwch â ni i weithredu ac i ddysgu mwy am ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd yng Ngorllewin Cymru, a’r dylanwad gall caredigrwydd cael ar ein hunain ac ar ein cymunedau.

Ein 5 Neges Allweddol

Y Gwyddoniaeth tu ôl i Garedigrwydd

Cymryd rhan

Mae’n dechrau gyda CHI!

Gall pawb fod yn garedig a thrwy gymryd rhan yn yr Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd – hyd yn oed drwy wneud y pethau bychain – gallwch wneud gwahaniaeth mawr!

Animeiddiad arno